Jezus spreekt deel 1. Jezus spreekt 2019-01-28

Jezus spreekt deel 1 Rating: 6,9/10 1815 reviews

Jezus spreekt

jezus spreekt deel 1

Ze zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei, en niet uit uiterlijke aandrang. Dit boek zal u dagelijks verkwikken en opbouwen. Als je iets probeert te doen, ervaar je je hulpeloosheid. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, Leid mij met Uw sterke hand. Laat alle gedachten varen behalve de gedachte aan Mij wanneer Ik binnenkom.

Next

Jezus spreekt deel 1

jezus spreekt deel 1

Een stilte, het suizen van een zachte koelte kan een boodschap zijn, die Mijn bedoeling kenbaar maakt, hoewel geen stem of zelfs geen woord wordt gehoord. Twijfel nooit aan Mijn bewarende macht. Het woord betekent: gelukkig te prijzen, opgetogen, genietend en vreugdevol. Kom liever zoals een bedrijfsleider met dat wat nodig is bij de eigenaar, cheques, die getekend moeten worden enz. Verheven zielen Ik ben hier. Omdat ze weet dat God haar Redder is en ze zijn wil doet. Vertel Mij van de vrede die je in Mij kent; van het liefdevol vertrouwen in Mij dat vrede en veiligheid in je leven heeft gebracht.

Next

Boeken, muziek, software en video's zoeken en bestellen doe je via Postorderboekhandel

jezus spreekt deel 1

Ben Ik nu degene, die in alles voorzie of niet? Ik onderwijs geen gemakkelijke les. Ik geef je Mijn blijdschap. Hij is de koning van zachtmoedigheid! Het model van de Geest is zo heerlijk, omdat het gemaakt is afgestemd op jullie leven, speciaal gepland voor ieder van jullie. Jij bent de bouwer, niet de architect. Wees vervuld van Mijn blijdschap.

Next

De Tederheid van God (deel 1)

jezus spreekt deel 1

Altijd, en wel dagelijks, drong Hij erop aan, dat wij voor Hem kanalen zouden zijn om liefde, vreugde en een lach te brengen in Zijn gebroken wereld. O, luister gretig en vol blijdschap naar Mijn stem! Degenen die horen bij deze geroepen groep, de Kerk, moeten voldoen aan bepaalde eisen om hun plaats in de samenkomst te mogen innemen. Dicht bij het doel Bij een wedloop is het niet de start, die inspanning kost, zelfs niet het tempo op de lange afstand. Schenk Mij niet alleen vertrouwen, maar ook blijdschap. Als onze liefde en hulp niet gezien wordt. Geen deel van de dag is te klein om in Mijn werkplan te worden opgenomen.

Next

Jezus spreekt een verreikende profetie uit

jezus spreekt deel 1

Hoe ziet dit bij jou eruit? Laat dat je grote taak zijn. Het is een gave van Mij. Zo sterk om te beschermen; en Ik bied je, Mijn gasten, alle voorzieningen die nodig zijn. Over deze waarheden, die Ik je geef, moet je diep nadenken. Het is alleen voor mensen die in Hem zijn gestorven en opgewekt in een nieuw leven.

Next

Jezus spreekt:

jezus spreekt deel 1

Kon je het maar zien - het is alsof je mooie geestelijke vleugels met modder bezwaart. Kun je de laatste paar dagen niet aan de pijnlijke spanning van zenuwen en hart bemerken dat de wedloop bijna ten einde is? In deze woorden van Mij heb je Mijn tweevoudige natuur. Ik kan met alle mensen doen wat Ik wil. Dikwijls, al te dikwijls, moet er een woord van berisping weerklinken als Ik tegen je spreek over geboden van Mij waaraan niet gehoorzaamd werd, over besluiten die je nam toen je met Mij in contact was en waaraan je je niet hebt gehouden, over werk dat je voor Mij deed, maar niet in een geest van liefde en blijdschap, over het feit dat je in gebreke bleef van Mij te ontvangen omdat je houding dikwijls niet je hart Mijn onbegrensde voorzieningen in twijfel trok. Hoeveel lasten kun je dit jaar helpen verlichten? Aan ieder groot werk voor Mij moet deze grote proeftijd voorafgaan. Nee, het waren juist de lofzangen van het volk en Mijn plan, dat ten uitvoer werd gebracht.


Next

Gelukwensen van Jezus (deel 2)

jezus spreekt deel 1

O spreek om mij te verzekeren, Aan te sporen of te bedwingen; O, spreek, en doe mij luisteren Gij, Waker over mijn ziel! Het geheim van de blijdschap is het verlangen om Mijn wil te ontvangen en de bevrediging van dat verlangen. De apostel begrijpt iedere fase van het bouwproces, van het fundament tot het dak. Een liefdewoning Breng aardse verlangens tot bedaren, opdat je niet Mijn voetstap mist. Weet buiten alle twijfel, alle vrees, dat alles wel is. Onze God, wij vertrouwen op U. Hij heeft de tranen van verdriet gezien, het harteleed en de verzoeking.

Next

Jezus spreekt een verreikende profetie uit

jezus spreekt deel 1

Als de keus voor Matthias ongeldig was geweest, dan had er tien gestaan. Aangezien je niet Mij kunt volgen en je eigen-ik kunt koesteren, dien je het eigen-ik tegen elke prijs onmiddellijk de deur te wijzen wanneer zijn verlangens je verstoren. De muren van Jericho stortten ineen. En omdat je fundament ligt op de Rots - Christus, op het geloof in Hem, en omdat je 'in Hem geworteld en gegrond' bent en in Mijn Goddelijkheid gelooft als je Hoeksteen, is het jouw taak te bouwen, wetende, dat alles goed komt. Ik stond er nogal sceptisch tegenover, maar toen zij toestemde gingen wij zitten, papier en potlood bij de hand, en wachtten.

Next

Jezus spreekt een verreikende profetie uit

jezus spreekt deel 1

Dit alles weet Ik, en toch zeg Ik wederom: Blijf bij Mij, veilig in Mijn vriendschap. Niet tot iedereen kom Ik persoonlijk. Mijn resultaten waren volkomen negatief. Deze geest van kalm vertrouwen is het schild dat de vurige pijlen en steken van de tegenstander afwendt. Al je gezwoeg aan de riemen en al je activiteit zou de reis niet zo snel hebben kunnen volbrengen.

Next

Jezus spreekt

jezus spreekt deel 1

Zij, die door de wereld het meest werden beloond met naam en faam, eer en rijkdom, zijn vermoeid en teleurgesteld. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Jezus zei dat er internationale oorlogen, voedseltekorten, grote aardbevingen en epidemie├źn zouden zijn. Maak aanspraak op je rechten 'Laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn'. Tuurlijk, dat willen we allemaal graag zijn.

Next